Welkom bij Schietvereniging 

SV. Raak de Roos

 

   BBQ 201220151120 112902     

 
  

Coronamaatregel: Update opening!


Het Nederlandse kabinet heeft besloten dat sportverenigingen met binnensportaccommodaties en dus ook schietsportverenigingen
per 1 juli 2020 weer open mogen.

Gelijktijdig met het besluit om de binnensportaccommodaties weer open te stellen per 1 juli, heeft het kabinet tevens besloten om ook de openstelling van sportkantines per 1 juli 2020 toe te staan,
onder hetzelfde voorbehoud als geldt voor de openstelling van de binnensportaccommodaties.

Gezien de huidige situatie en de richtlijnen / protocollen heeft het bestuur besloten om onze schietbanen en de kantine vanaf 10 juli te openen.
 

De openstelling vindt plaats onder restricties:

- handen desinfecteren bij binnenkomst                                           

  - minimaal 1,5 meter afstand behouden (loopruimte en kantine)  

- geen samenscholing, goede doorstroom                                         

- zorg voor eigen gehoorbescherming                                              

- bij klachten blijf thuis                                                                       

- gastschutters en introducés alleen op afspraak                             

- volg de aanwijzingen van het aanwezige bestuurslid op                

Wij gaan er vanuit dat u als lid uw verantwoording neemt zodat openstelling kan worden gewaarborgd.

Wij adviseren u de richtlijnen / protocollen te lezen

- website van NOC*NSF https://nocnsf.nl/sportprotocol

- website van de KNSA https://www.knsa.nl/downloadcenter 


 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

Wij zoeken nog voor diverse datums Barpersoneel.
Meld je aan.

 

Help

 

 

Het formulier voor de bardienst ligt bij de Bar.

en nog geen lid van de Bar-App?

Laat je toevoegen. 

 

 


 

 

---

 

 

Zie de jaarplanning 2020 voor de actuele planning.

 

 

---


 

 

 

Wijziging in regeling wapens en munitie (RWM):

Ministerie van J&V heeft besloten om de zogenaamde inlichtingenformulieren C4 en C5 als bijlagen bij de Circulaire,

over te zetten naar de Regeling wapens en munitie.

Het is nu één formulier geworden en in de RWM heet dit voortaan het WM32-formulier.

 

 

 

---

 

 

 

De KNSA Basiscertificering is weer voor 4 jaar verlengd.

 

 

 Certificereing 2017 2021

 

 

 

 

 

---

 

 

 

      Barpersoneel Gezocht     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

NIEUWSFLITS

  

Vrij schieten / trainen

Vrijdag 14 augustus
vanaf 19:30 - 23:00uur


---- 

 

 

Zwartkruit schieten

Zaterdag 15 augustus
vanaf 14:00 - 18:00uur

 

 

Avond:

 

Vrij schieten / trainen 

Zaterdag 15 augustus
vanaf 18:00 - 22:00uur

 

 

 

 

 

 

-------------------

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Belangrijke mededeling:

                  

Barteam zoekt nog steeds hulp!!

 

De bar is er voor ons!

Maar dat gaat alleen door ons!
Dus Help! 

Lees hier verder

 

 

 

 

 

 

Veiligheid op de Baan

In verband met diverse incidenten heeft het bestuur besloten het dragen van een veiligheidsbril op de baan bij het schieten van "Zwartkruitwapens" verplicht te stellen. Dit natuurlijk in uw eigen belang!  

 

 

 

 

 

de Introductiefilm KNSA

Klik hier